Fáilte go dtí Smaoineamh | Welcome to Smaoineamh

Pic.png‘Ag Smaoineamh Os Ard’ means thinking out loud.

Is mise Ursula Savage agus scríobhaim anse faoi mo chuid smaointí, rudaí atá suim agam iontu agus rudaí aon rud ábhartha.  Thosaigh mé ag scríobh an blag seo mar gheall go dtugann sé deis dom mo chuid smaointí a scaipeadh agus macnamh a dhéanamh ar na rudaí atá suimiúil dom.

Tá speis agam sa Ghaeilge, i gcúrsaí polaitíochta, i gcúrsaí faiseáin agus i neart rudaí eile ar bharr sin.  Tá súil agam go mbainfidh sibh sult as an mhéid atá le rá agam  mar a bhainim sult as a bhlag a scríobh!  Déan teagmháil liom má tá aon cheisteanna nó moltaí agat.

I’m Ursula Savage and I write here about my thoughts, things that interest me and anything topical.  I started writing this blog because it gives me a chance to share my thoughts and to really took a look at things that interest me.  

I’m interested in the Irish language, in politics, in fashion and in plenty of other things besides.  I hope you enjoy reading the blog as much as I enjoy writing it!  Please get in touch if you have any questions or ideas.

Ursula x