Posted in Aclaí, Uncategorized

An tús: Dúshlán nua os mo chomhair!

Beidh a fhios ag duine ar bith a bhfuil aithne acu orm nach mise an duine is aclaí na laethanta seo.  Lig mé do chúrsaí oibre, imeachtaí sóisialta agus neart rudaí eile teacht idir mé féin agus mo chuid sláinte ó thaobh aclaíochta de le tamall anuas.  Caithim barraíocht ama os comhair ríomhaire agus tá aithne ró-mhaith agam ar fhoireann na bialainne Síneacha áitiúla.
Seo rud measartha nua domsa.  Agus mé ag fás aníos, bhí mé i mo rinceoir Gaelach agus mar sin bhí mé i gcónaí aclaí agus don chuid is mó den am bhí mé aclaí i ngan fhios dom féin!  Cleachtadh a bhí i gceist níos mó ná traenála i mo shuile, agus mar gheall go raibh mé ag baint an oiread sin sult na ranganna agus as na feiseanna níor smaoinigh mé an oiread sin ar an taobh aclaíochta de.  Nuair a d’éirigh mé as níor aimsigh mé aon rud eile a bhí comh sultmhar ceánna domsa.
Thar na blianta, chláraigh mé le roinnt sportlainne éagsúla, d’fhreastal mé ar chúpla rang anseo is ansiúd, agus anois is arís rachainn ar rith thart fá mo cheantar.  Ach ní leor é seo, ní dóigh liom.  Ní raibh mé i riamh tiomónta go leor le cloí leis na rudaí seo nuair a thosaigh mé orthu agus ní raibh spriocanna soiléire agam in am ar bith.  Rinne mé cinneadh é seo a athrú ar na mallaibh, ar go leor cúiseanna éagsúla.  An fáth is tábhachta acu ná gur mhaith liom bheith níos fuinniúla agus níos láidre,
Beidh mé ag déanamh cúrsa ar-líne leis an oiliúnaí pearsanta Ainle Ó Cairealláin.  Bhunaigh Ainle ‘Aclaí’ le cuidiú le daoine a gcuid spriocanna sláinte pearsanta a bhaint amach le cur chuige difriúl ó sportlainne eile.  Is é an rud a chuireann Aclaí ar fáil ná…
“…the opportunity to reconnect with you body, and build lifestyle habits that will sustain you for years to come. At the core of our facility is the restoring of the function of the body, and this is no small achievement given the sedentary and seated nature of our day to day living. We build training program to suit your current level, and help you expand on your current abilities over time, and we try to integrate the softer sides of health such as learning, reading, and socialising. Our approach is to challenge, engage, and empower our members. Its not exercise, its movement.”
Tríd an chúrsa seo a dhéanamh, tá súil agam go mbeidh mé in ann dea-nósanna a thoiseacht (agus a choinneáil), sult a bhaint as an aclaíocht arís agus saol níos follaine a bheith agam i gcoitinne.  Ní rud fisiciúil amháin é seo, ach is rud níos leithne ná sin é.
Anseo, scríobhfaidh mé uasdátaithe faoi mo dhul chun cinn, faoi na dúshláin a bheas romham agus ar cad é mar atá ag éirí liom an saol folláin seo a bhaint amach.  Tá mé cinnte go mbeidh sé deacair, ach creidim go mór gur fiú é!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s