Posted in Aclaí, Gaeilge

Aclaí – mo chéad mí déanta!

Thart fá mí ó shin, thosaigh mé ar chúrsa tranála le Aclaí.

Is iomaí cúis a bhí taobh thiar de seo agus scríobh mé faoi sa bhlag deireanach ar an ábhar seo.  Thosaigh mé ag obair go lán-aimseartha thart fá ceithre bliain ó shin, agus sa tréimhse sin thóg mé neart droch-nósanna nach bhfuil maith dom.  Bhí a fhios agam i gcónaí gur chóir dom é seo a athrú agus iarracht níos fearr a dhéanamh saol sláintiúil a bheith agam, ach cé gur thuig mé sin go teoiriciúil, ní dhéarna sin mórán difear dom in am ar bith in ndáiríre.

Cinneadh déanta agam anois seo uilig a athrú!

Mar a dúirt mé, thosaigh mé ag obair le Ainle ó Aclaí thart fá mí ó shin agus  ba é an chéad rud a bhí orm a dhéanamh ná spriocanna a leagadh síos bunaithe ar cad é atá mé ag iarraidh bhaint amach ón chúrsa seo.  Bhí orm neart macnaimh a dhéanamh faoi seo mar cé go raibh a fhios agam go raibh mé ag iarraidh mo chuid droch-nósanna a athrú, ní ionann sin agus spriocanna a leagadh síos dom féin.  Is cúrsa aclaíochta é seo, ach ní chiallaíonn sé sin gur mhaith liom meachán a chailiúint go díreach nó go bhfuil aon mór-rud fisiciúil os mo chomhair amach anseo, ach tá spriocanna eile i gceist agam leis seo.

Ba mhaith liom bheith níos aclaíochta.  Ba mhaith liom bheith níos fuinniúla.  Ba mhaith liom bheith níos láidre ar ghach bealach agus ábalta níos mó a dhéanamh le mo chorp agus le mo chuid ama.  Rinne muid neart plé ar na rudaí atá mé ag iarraidh a bhaint amach socraíodh roinnt spriocanna dá réir.

Comh mhaith leis seo, le mí anuas bhí mé ag déanamh iarracht ollmhór mo nósanna bia a athrú.  Le cúpla bliain anuas d’éirigh mé falsa leis an chur chuige a bhí agam do chúrsa bia agus níor bhain mé sult as é a ullmhú nó in amanna é a ithe fiú (seachas cócaireacht mo Mhamaí, bainim i gcónaí sult as sin).  Le cúpla seachtain anuas, le cuidiú agus treoir, tá mé ag obair ar nósanna nua a chrúthú ó thaobh bia de agus tá sé anois mar cheann de na spriocanna atá agam ná 10 n-aiste bia blásta a fhoghlaim de ghlanmheabhair (mar sin má tá moltaí ar bith agaibh, cuirígí chugam iad le bhur dtoil!)

Ó thaobh aclaíochta de fosta tá iarracht nua déanta agam tús a chur le rudaí nua agus níos mó a dhéanamh.  Rinne mé iarracht anois is arís thar na blianta é seo a dhéanamh ach níor chloí mé le rud ar bith i ndáiríre in am ar bith.  Gan aon amhras, is é an fáth go bhfuil rudaí difriúil dom an uair seo ná mar gheall go bhfuil tacaíocht agus treoir agam.  Mar gheall ar an oiliúint phearsanta, tá a fhios agam cad é gur chóir dom bheith ag déanamh.  Déanann sé gach difear go bhfuil plean agam agus go bhfaighim comhairle ar ghach céim.

Seans maith go bhfuil sé i bhfad ró-luath rud ar bith a rá go fóill ach mothaím go bhfuil i bhfad níos mó fuinnimh agam anois ná mar a bhí le tamall agus mothaím níos láidre cheánna féin.  Mar sin, tá mo chéad mórsprioc leagtha síos agam.  Beidh mé ag glacadh páirte i 10km na Ceathrún Gaeltachta ar an 9ú Deireadh Fómhair!  Is fada an lá ó a rinne mé reathaíocht ar bith, agus, domsa, is mór an sprioc é seo.  Ach tá mé go fóil ag dúil go mór leis an mhéid atá romham, idir an sprioc seo agus na spriocanna eile atá agam.  Tá a fhios agam go mbeidh sé deacair agus tuigim níos fearr de réir a chéile go mbeidh sé níos deacra ná mar a shíl mé riamh, ach is maith liom an dúshlán.  Táim ag dúil go mór leis an mhéid atá romham!

(Is féidir an chéad alt a scríobh mé faoin chúrsa Aclaí a léamh anseo.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s