Posted in Aclaí, Gaeilge

Aclaí: Thuas Seal Thíos Seal

Tá mé ag obair le Aclaí anois ar feadh cúpla mí agus mé ag iarraidh saol níos sláintiúla a bheith agam amach anseo.  Is athrú mór é seo dom cinnte agus cé go bhfuil mé ag baint sult agus an-tairbhe as gach rud go dtí seo, tá sé fós deacair orm bheith tiomónta i gcónaí leis an chur chuige nua é seo.

In amanna bíonn sé fíor-dheacair cloí eis na dea-nósanna atá mé ag iarraidh a chúthú, caithfidh mé smaoineamh faoi ghach rud anois!  Bia, codhladh, aclaíocht, meabharshláinte srl… liosta mór fada atá ann.  Dár ndóigh, seo rudaí a dhéanann cuid mhór daoine gan stró agus déantar mar is ceart iad, ach i ndiaidh tamall fada a chaitheamh ag déanamh neamhaird ar na rudaí seo, tá sé deacair gach rud a athrú thar oíche.

Sin ráite, nuair a thosaigh mé ag obair le Aclaí cúpla mí ó shin, iarradh orm roinnt spriocanna a leagadh síos dom féin le dul chun cinn a mheas.  Leag mé síos roinnt spriocanna gearrthéarma agus meánthéarma le cuidiú liom an mórsprioc atá agam a bhaint amach, agus is breá liom an cur chuige seo mar feicim an difear ionam féin fiú nuair nach mothaím go bhfuil an oiread sin á dhéanamh agam.  Ar an seachtain seo cháite, ní amháin gur bhain mé sprioc amháin amach, ach dhá sprioc!

Dhreap mé Sliabh Donard ar an Satharn seo cháite le feasacht a ardú ar meabharshláinte le Aware.  Rinne mé féin agus mo dheirfiúr é, agus é seo an chéad uair a dhreap ceachtar againn an sliabh seo.  Bhí a fhios agam go mbeadh sé dúshlánach go leor, agus is é sin an fáth go raibh sé leagtha síos mar sprioc agam i dtús báire.  Mura raibh sé don siúlóid seo a bhí eagraithe ag Aware, agus go raibh mo dheirfiúr in éineacht liom, níl a fhios agam cén uair a mbeadh sé déanta agam i ndáiríre.  Ba é an imeacht seo a spreagadh a bhí de dhíth orm leis seo a dhéanamh faoi dheireadh.

img_6955

Ar mhaidin Domhnaigh, bhí 10km na Ceathrún Gaeltachta ar siúl.  Seo an chéad uair a bhí an rith seo ar shiúl sa cheantar, agus mar sin cé gur mhuscail mé maidin Dhomhnaigh iomlán scriosta ón lá roimh ré, ní raibh mé ag iarraidh an lá seo a cháiliúint.  Sprioc eile a bhí agam ná 10km a dhéanamh roimh am Nollag, agus seo seans foirfe chun é seo a dhéanamh.  Dearfainn go mbeadh sé i bhad níos fusa orm más rud nach raibh am sliabh déanta orm an lá roimhe (nó más rud nach raibh mé amuigh mar chuid d’Fhéile na Carraige ar oíche Shathairn – ach sin scéal eile!) Ach fós féin, bhí mé sásta leis an am a fuair mé, bhí mé sásta gur chríochnaigh mé an rith agus iontach sásta gur bhain mé sprioc eile ón liosta!

14606259_1811529062464937_5873173073820301045_n

Bhí mé comh scriosta i ndiaidh an deireadh seachtaine seo gur ghlac sé seachtain orm blag a scríobh faoi fiú! Bhí mo mhatáin tean agus mo chosa imithe uaim ar feadh cúpla lá ina dhiaidh, ach b’fhiú go mór é cibé!  Mothaím spreagtha anois i ndiaidh na rudaí seo a bhaint amach, agus ba mhaith liom díriú isteach arís ar na spriocanna eile ar an liosta.  Léirigh an tseachtain seo cháite domsa gur féidir liom na spriocanna atá agam a bhaint amach, agus mothaíonn sé sin ar fheabhas.  Chaith mé beagainín ama ag streachailt leis an chlár nua – thuas seal, thíos seal – mar a deirtear.  Ach, tá mé ag dul sa treo ceart anois sílim agus réidh leis na spriocanna eile a shocrú go luath!

Ursula xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s