Fúm | About Me

This is just a short excerpt for the about page.

FullSizeRender (1)Is mise Ursula, agus seo é mo bhlag!

Thosaigh mé an blag seo ‘Ag Smaoineamh Os Ard’ mar is é sin díreach an rud a ba mhaith liom a dhéanamh.  Creidim go bhfuil sé dár leas bheith ag cur dúshlán i gcónaí roimh ár gcuid tuairimí agus creidimh.  Is é trí seo go bhfaighfimid deis cur le láidreacht na dtuairimí seo agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an domhain timpeall orainn.  Is maith an rud é bheith ag plé rudaí go hoscailte, go háirithe na rudaí a imríonn tionchar ar do saol nó ar an saol atá ag daoine eile.  Ar a bharr sin, taitníonn sé liom bheith ag scríobh faoi na rudaí a bhfuil suim agam iontu, agus tugann an blag seo deis dom tuilleadh machnaimh a dhéanamh orthu agus tuilleadh eolais a fháil futhu.

Maidir liom féin, is as deisceart Ard Mhacha mé agus cónaím anois in Iarthar Bhéal Feirste.  Tá mé páiseanta faoin Ghaeilge agus faoin chultúr Gaelach go ginearálta.  Rinne mé staideár ar dlí agus ar pholaitíocht agus mé ar an ollscoil agus ansin lean mé ar aghaidh le staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge.

**************************************************

My name is Ursula, and this is my blog.

I started this blog ‘Ag Smaoineamh Os Ard’ (‘Thinking Out Loud’) because that’s exactly what I want to do.  I believe in the importance of opening ourselves up to challenges on our opinions and beliefs.  It’s only through this that we’ll get the chance to strengthen these opinions and add to our understanding of the world.  It’s good to discuss things openly, especially those things that influence your life or the lives of other people.  In addition to that, I enjoy writing about things that I find interesting and this blog gives me a chance to really look at them and find out more about them.

As for myself, I’m from South Armagh and I’m now living in West Belfast.  I’m passionate about the Irish language and about Irish culture in general.  I studied law and politics while at university and then went on to study Irish.

Ríomhphost | Email:  ursulasavage@gmail.com